A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel,
amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.

(Fekete István)

Kisfilmünk bepillantást enged településünk műemlékekben gazdag, varázslatos természeti adottságaiba, valamint ízelítőt ad a számtalan, vadregényes időkből reánk maradt turistalátványosságból. Látogassanak el településünkre, szeretettel várunk mindenkit!

Szekér Anikó

2017. augusztus 21-én a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület az Egyesület székhelyén tartotta az ide harmadik Elnökségi illetve második Közgyűlését. Új titkárunk lett Simon József személyében, akit agilis, érdeklődő, településünket szerető fiatalnak ismertük meg. Sok sikert a munkájához! Az Elnökség által előterjesztett Közgyűlésen elfogadásra került az állami pályázatban szereplők átcsoportosítása és az ezzel kapcsolatos beszámoló. Zalaszántó Község Önkormányzat, „Civil Szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása” címen meghirdetett pályázatára a tervezetünk elfogadásra került, amely a határidőn belül benyújtásra kerül. Civil szervezetünk eddigi éves munkáját sikeresnek ítéltük meg.

Elnökségi ülés

2017. augusztus 21-én 18:00

Zalaszántó Világosvár 729/2

Közgyűlés

2017. augusztus 21-én 19:00

Zalaszántó Világosvár 729/2

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy megismételt Közgyűlést tartunk 2017. augusztus 28-án 19:00-kor változatlan helyszínen

 

© ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület 2018

Partnereink

  • Pál Vilmos E.C. Bádogosmunkák (Keszthely)
  • Printex, Noé Balázs E.V.(Keszthely)
  • F1 Computer és Reklámgrafikai műhely, Hun Lajos (Keszthely)