A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel,
amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.

(Fekete István)

A Zalaegerszegi Törvényszék Pk. 60011/2013/4. szám alatti jogerős végzés alapján 2013. május 4-én elrendelte a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület nyilvántartásba vételét.

Az egyesület célja szerinti besorolás: kulturális tevékenység.

A ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület címere:

ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület címere

Készítette: Nagy Attila

Egyszerűsített logója:

b_480_0_16777215_00_images_logo_dark.png

Készítette: Nagy Ádám

ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület céljai és feladatai

Zalaszántó helyi hagyományainak őrzése, új hagyományok megteremtése, szellemi kincseinek és javainak kiaknázása, műemlékeinek és kulturális örökségének védelme, megóvása valamint társadalmi népszerűsítése, erkölcsi értékek, örökségek őrzése és újabb értékek teremtése. A Zalaszántói szőlőhegyen lévő Szent Donát hegyi kápolna műemlék folyamatos védelmének és megóvásának elősegítése, valamint a szőlőheggyel és a szakrális épülettel kapcsolatos régi hagyományok fenntartása és ápolása. A XVIII. századi római katolikus plébániaház, mint műemlék helyreállításának elősegítése, és a hely szellemével összhangban álló, annak múltjához kapcsolódó hasznosítási koncepció kidolgozásában  való részvétel, közreműködés a műemlék végső hasznosításában. A Szent Kozma és Damján római katolikus templom, mint műemlék fokozott védelmének segítése, az ott elhelyezésre kerülő és társadalmi összefogással elkészülő régi-új oltár kialakításával kapcsolatos összes feladat ellátása. Kezdeményezni és aktívan részt venni a település múltját feltáró helytörténeti kutatásokban, a kutatások eredményeit rendszerezni, megőrizni, ehhez digitális adattárat létrehozni, továbbá ezzel kapcsolatos tanulmányok, kiadványok publikálása. A Tátika várak és azok területeinek kutatásához a mindenkori helyreállításokra és állagmegőrzésekre anyagi és egyéb lehetőségek megteremtésének elősegítése. A Zalaszántói tájház (helytörténeti/falumúzeum) mint népi műemlék méltó helyrehozatala, állagának megóvása, az épület és környezetének másodfunkciós gazdasági használatának elősegítése (népi mesterség bemutató, táncmulatság) új kidolgozott koncepció mellett. A település határán belül lévő, eltűnt települések (Kovácsi, Vátka, Hidegkút, Tátika) emlékére ún. „bánatfa” felállítása. Zalaszántó híres szülötteinek felkutatása és ezt követő méltó megemlékezés róluk (pl. Dr. Csák Árpád.) Az egyesület kötelességének tartja a - katolikus, zsidó felekezetű - temetők rendbetételének elősegítését, a sírok pontos feltérképezéssel történő meghatározását, régi síremlékek méltó helyrehozatalának elősegítését, illetve azok szükségszerinti megóvását. A helyi lakosok észrevételeinek, javaslatainak megfogalmazása, ami a köz érdekeinek és a köz értékeinek megvédésére irányul. A lokálpatrióta nevelés erősítése az ifjúság részére.

Az Egyesület képviselője: Szekér Imre Tibor elnök

Alapítótagok:

 • Szekér Imre Tibor
 • Felső Szabolcs
 • Sári Tünde
 • Takácsné Májlinger Rita
 • Szekér Anikó
 • Gulyás Tibor
 • Nagy Ádám
 • Kotsy Nándor
 • Mauz Zsolt
 • Zubor Csaba László
 • Horvát Tibor
 • Bakonyi Zoltán
 • Dr. Mátrai Gábor
 • Molnár Zoltán

Rendes tagok:

 • Dr. Szentes Szilárd
 • Simon József

© ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület 2018

Partnereink

 • Pál Vilmos E.C. Bádogosmunkák (Keszthely)
 • Printex, Noé Balázs E.V.(Keszthely)
 • F1 Computer és Reklámgrafikai műhely, Hun Lajos (Keszthely)