A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel,
amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.

(Fekete István)

2017. augusztus 21-én a ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület az Egyesület székhelyén tartotta az ide harmadik Elnökségi illetve második Közgyűlését. Új titkárunk lett Simon József személyében, akit agilis, érdeklődő, településünket szerető fiatalnak ismertük meg. Sok sikert a munkájához! Az Elnökség által előterjesztett Közgyűlésen elfogadásra került az állami pályázatban szereplők átcsoportosítása és az ezzel kapcsolatos beszámoló. Zalaszántó Község Önkormányzat, „Civil Szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása” címen meghirdetett pályázatára a tervezetünk elfogadásra került, amely a határidőn belül benyújtásra kerül. Civil szervezetünk eddigi éves munkáját sikeresnek ítéltük meg.

© ZalaSzántói Lokálpatrióta Egyesület 2018

Partnereink

  • Pál Vilmos E.C. Bádogosmunkák (Keszthely)
  • Printex, Noé Balázs E.V.(Keszthely)
  • F1 Computer és Reklámgrafikai műhely, Hun Lajos (Keszthely)